PL Hotels Esbjerg

Selskabet PL Hotels Esbjerg A/S investerer vi i spændende hotelejendomme, primært i Danmark

PL Hotels Esbjerg A/S er stiftet i 2019 og ejes med 60% af E. Bank Lauridsen Holding A/S og 40% af Bugten Holding ApS.

 

Porteføljen består af følgende hotelejendomme:

 

Det er selskabets erklærede strategi fortsat, at investere i spændende og attraktive hotelejendomme, med et langsigtet perspektiv. Det er samtidigt visionen at søge at fremme og medvirke til at unge, dygtige hotelfolk lettes i generationsskifte og indtrædelse i aktivt ejerskab af en given hoteldrift, og dermed opnår mulighed for at fungere i en leder/forpagterrolle i PL Hotels Esbjerg-regi.

Ønsker du at indgå i en dialog omkring et givent hotelprojekt, kontakt da venligst Per Bank Lauridsen via e-mail: pbl@ebanklauridsen.dk

Indstil præferencer
Essentielle cookies
Session cookies,
Ydelses cookies
Google Analytics,
Funktionelle cookies
Målretnings cookies
Ved at benytte dette website accepterer du brug af cookies. Sæt preferencer eller luk beskeden