Erhvervsinvesteringer

E. Bank Lauridsen Holding A/S har siden 1976 investeret i spændende virksomheder i hele landet.

Aktive erhvervsinvesteringer har siden 1976 været grundstenen i E. Bank Lauridsen Holding A/S.

Virksomheder, som sodavandsfabrikken Baldur A/S, frasolgt til Albani Bryggerierne i 1997, og Cocio Chokolademæk A/S, der i dag er Europas største producent af chokolademælk og iskaffeprodukter, frasolgt til Arla Foods i 2008, samt medejerskabet af Danmarks største privatejede IT virksomhed Systematic A/S og aktuator-producenten Concens A/S, har gennem årene bibragt E. Bank Lauridsen Holding A/S, et økonomisk solidt fundament.

I de virksomheder hvor E. Bank Lauridsen Holding A/S p.t. ejer 25% eller er mere, er der tilsammen beskæftiget over 900 medarbejdere, og der omsættes for mere end 1,1 mia. kr. om året.

 Ejerandele i datterselskaber og associerede virksomheder

E. Bank Lauridsen Holding A/S har fortsat en erklæret strategi om at investere og være medejende i spændende virksomheder, der ønsker at få tilført kapital og ledelse til udvikling og vækst. 

Vores involvering vil typisk ske gennem bestyrelsesposter i den pågældende virksomhed. 

Der stilles krav til, at den gode idé og viljen til at lykkes i fællesskab, bakkes op af en kompetent ledelse, som er bevidste om det essentielle i en tydelig forenelighed af virksomhedens værdier og normer, og samtidigt selv er villige til at satse økonomisk på projektet.

Vores fokus er i udgangspunktet på danske virksomheder, med et beviseligt sundt fundament, en klar og realistisk vækst-strategi og/eller en allerede eksisterende stabil indtjening.

Søger du kapital eller sparring til din virksomhed er du velkommen til at kontakte os. Klik her

© E. Bank Lauridsen Holding A/S Kontakt