Erhvervsinvestering

E. Bank Lauridsen Holding A/S har siden 1976 investeret i spændende virksomheder i hele landet.

Aktive erhvervsinvesteringer har siden 1976 været grundstenen i E. Bank Lauridsen Holding A/S.

Virksomheder, som sodavandsfabrikken Baldur A/S, frasolgt til Albani Bryggerierne i 1997, og Cocio Chokolademæk A/S, der i dag er Europas største producent af chokolademælk og iskaffeprodukter, frasolgt til Arla Foods i 2008, samt medejerskabet af Danmarks største privatejede IT virksomhed Systematic A/S og aktuator-producenten Concens A/S, frasolgt i 2022, har gennem årene bibragt E. Bank Lauridsen Holding A/S, et økonomisk solidt fundament.

I de virksomheder hvor E. Bank Lauridsen Holding A/S p.t. ejer 25% eller er mere, er der tilsammen beskæftiget over 1100 medarbejdere, og der omsættes for mere end 1,1 mia. kr. om året.

Ejerandele i datterselskaber og associerede virksomheder

E. Bank Lauridsen Holding A/S har fortsat en erklæret strategi om at investere og være medejende i spændende virksomheder, der ønsker at få tilført kapital og ledelse til udvikling og vækst.

Vores involvering vil typisk ske gennem bestyrelsesposter i den pågældende virksomhed.

Der stilles krav til, at den gode idé og viljen til at lykkes i fællesskab, bakkes op af en kompetent ledelse, som er bevidste om det essentielle i en tydelig forenelighed af virksomhedens værdier og normer, og samtidigt selv er villige til at satse økonomisk på projektet.

Vores fokus er i udgangspunktet på danske virksomheder, med et beviseligt sundt fundament, en klar og realistisk vækst-strategi og/eller en allerede eksisterende stabil indtjening.

Indstil præferencer
Essentielle cookies
Session cookies,
Ydelses cookies
Google Analytics,
Funktionelle cookies
Målretnings cookies
Ved at benytte dette website accepterer du brug af cookies. Sæt preferencer eller luk beskeden